Date: 2013-10-21 08:10 pm (UTC)
From: [identity profile] pro100vse.livejournal.com
Окрім, слова "жесть"... нічого навіть придумати не можу. От тому, жінки гарна половина цього світу)

Date: 2013-10-21 10:00 pm (UTC)
From: [identity profile] fur-pirate.livejournal.com
Ой как я соскучилась за Вашими постами. Впрочем, может, не замечала просто...
Page generated Sep. 24th, 2017 05:24 pm
Powered by Dreamwidth Studios