Apr. 11th, 2014

sasha_shlo: (Default)
Щоб расу українську врятувати,
Треба свою еротику мати:
Хто українською порно читає,
Той Нації допомагає!

Найкращі мої оповідання: http://sasha-shlo.blogspot.com
Page generated Sep. 24th, 2017 05:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios