Apr. 11th, 2014

sasha_shlo: (Default)
Щоб расу українську врятувати,
Треба свою еротику мати:
Хто українською порно читає,
Той Нації допомагає!

Найкращі мої оповідання: http://sasha-shlo.blogspot.com
Page generated Jul. 24th, 2017 12:35 am
Powered by Dreamwidth Studios